Spotkania Założycieli

Przez cały rok 2009 odbywały się spotkania, na których podejmowane były pierwsze decyzje mające na celu utworzenia stowarzyszenia. Wspomniane najczęściej miały miejsce w kawiarni "U Literatów" na ulicy Kanoniczej. W trakcie tych spotkań rozmawialiśmy o powstaniu, przyszłości i możliwościach dalszego rozwoju Pocztu Krakowskiej Chorągwi Husarskiej. Podejmowaliśmy też próby nawiązywania kontaktów z innymi grupami o podobnych celach i charakterze oraz władzami lokalnymi.

 
Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej
Projekt i wykonanie: © Kasia i Tomek
Kraków 2011-2013
Teksty i zdjecia podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
Dz.U.1994r. Nr 24 poz.83 z dn. 4 lutego 1994 wraz z późniejszymi zmianami.
Stowarzyszenie, Zarząd Stowarzyszenia ani administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zamieszczone na stronie husaria.krakow.pl i jej podstronach.