Witamy w dziale Sarmatyzm

W dziale tym czytelnik będzie mógł zapoznać się z tytułowym aspektem kulturowym funkcjonującym na przestrzeni XVI i XVIII w., czyli w okresie baroku w Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie mógł poznać kulturę materialną, społeczną, polityczną oraz duchową związaną z tym jakże ciekawym okresem, dowiedzieć się, czym charakteryzował się rzeczony okres, jakie niósł wartości społeczne, rodzinne i narodowe, bo przecież to po sarmatach właśnie szlachta miała odziedziczyć umiłowanie wolności, gościnność, dobroduszność, męstwo oraz odwagę. Zobaczymy jak wielki wpływ miał na kształtowanie się umysłowości, obyczajowości i ideologii polskiej szlachty, dowiedzieć się dlaczego szlachta polska tak ukochała przekonanie o swoim pochodzeniu/genezie od ludów sarmackich, a także osądzić czy przekonanie to miało pozytywny czy negatywny wpływ na kwestię spójności i solidarności narodu polskiego oraz samodzielne wywnioskować, czy jest to jedynie mit, czy jednak tkwi w tym ziarno prawdy.

Powołując się na słowa Tadeusza Makowskiego: teoria sarmackiej genezy narodu i państwa polskiego w tym świetle to nie mit, ani też bajanie niekrytycznych umysłów kronikarzy, lecz wyraz poszukiwania swojego «ja» przez bardziej oświecone warstwy narodu, poszukiwanie tradycji historycznych przez naród, który poczuł się na siłach i chce coś znaczyć, szukanie swego miejsca wśród innych narodów o odległej przeszłości[1].

 [1] Tadeusz Mańkowski, Genealogia sarmatyzmu, Warszawa 1946, s. 31.

 
Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej
Projekt i wykonanie: © Kasia i Tomek
Kraków 2011-2013
Teksty i zdjecia podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
Dz.U.1994r. Nr 24 poz.83 z dn. 4 lutego 1994 wraz z późniejszymi zmianami.
Stowarzyszenie, Zarząd Stowarzyszenia ani administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zamieszczone na stronie husaria.krakow.pl i jej podstronach.