Powstanie Grupy

       W dniu 8 czerwca 2008 r. na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie zapoczątkowano proces powstania Pocztu Krakowskiej Chorągwi Husarskiej. W gronie Założycieli został sporządzony i podpisany Akt Intencyjny, którego celem jest upamiętnienie początku drogi prowadzącej do założenia stowarzyszenia. Wówczas też postanowiono przyjąć za patronów przyszłego stowarzyszenia św. Jadwigę Króla Polski oraz hetmana Jana III Sobieskiego. W ten sposób doceniając i podkreślając ich osiągnięcia i zasługi.

 
Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej
Projekt i wykonanie: © Kasia i Tomek
Kraków 2011-2013
Teksty i zdjecia podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
Dz.U.1994r. Nr 24 poz.83 z dn. 4 lutego 1994 wraz z późniejszymi zmianami.
Stowarzyszenie, Zarząd Stowarzyszenia ani administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zamieszczone na stronie husaria.krakow.pl i jej podstronach.