Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej im. św. Jadwigi Króla Polski i hetmana Jana III Sobieskiego

 

onas

     Stowarzyszenie rekonstrukcji historycznej o nazwie „Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej” zajmuje się odtworzeniem oddziału husarskiego wraz z zapleczem i jednostkami wchodzącymi w jego skład. Kładziemy szczególny nacisk na propagowanie idei i tradycji oręża polskiego.

  Stowarzyszenie zaistniało w lipcu 2011 r., jednak działaliśmy już wcześniej, kiedy został spisany akt intencyjny, a więc od 8 czerwca 2008 r. W tym samym roku PKChH zaczął skupiać swoją uwagę na rozbudzaniu patriotyzmu, świadomości narodowej oraz tradycji sarmatyzmu polskiego wśród rówieśników i młodzieży, jak również propagowaniu wiedzy na temat historii Polski, szczególnie z interesującego nas okresu, a wiec XVII i XVIII w.

  Istotnym celem działalności grupy jest odtwarzanie, w sposób możliwie najwierniejszy, aspektów życia codziennego polskiej szlachty, przy jednoczesnym poznawaniu różnych sposobów walki np. szablą. Prowadząc pokazy robimy wszystko, by utrzymywać ich wysoki poziom, zarówno pod względem przygotowania technicznego, jak i merytorycznego. Pragniemy zainteresować widzów odtwarzaną epoką, przedstawiając ją w sposób możliwie najwierniejszy, a zarazem przystępny dla obserwatora w każdym wieku.

  Stowarzyszenie jest grupą paramilitarną i posiada wewnętrzną strukturę opartą na stopniach historycznych. Duża liczba naszych członków pochodzi z krakowskiego środowiska akademickiego, między innymi z katedry historii oraz archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, a także z uczelni zagranicznych. Dzięki temu Stowarzyszenie ma możliwość ciągłego poszerzania swojej wiedzy na temat interesujących jej okresów oraz śledzenia bieżących badań i pojawiających się nowinek np. z archeologii czy też historii militarnej. W ramach współpracy ze studentami uczelni technicznych, takich jak chociażby Akademia Górniczo-Hutnicza, możemy korzystać z ich pracy i doświadczeń, dzięki czemu poszerzamy swoją wiedzę na temat materiałów używanych w XVII i XVIII w., co umożliwia nam zastąpienie tych, niedostępnych w dzisiejszych czasach, innymi, o podobnych parametrach i bardzo zbliżonych wizualnie. Prowadzone ostatnio badania umożliwiły nam zrekonstruowanie grotów używanych przez husarię i sprawdzenie ich parametrów balistycznych w praktyce. Dzięki takim i podobnym działaniom kompletujemy i wytwarzamy kolejne elementy ekwipunku oraz wyposażenia żołnierza oddziału husarii wciąż przekonując się o niezwykłości tej formacji.

     Stowarzyszenie, mimo niedługiego swojego istnienia, na stałe wpisało się w krajobraz Krakowa oraz jego okolic.

 

 

 
 
Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej
Projekt i wykonanie: © Kasia i Tomek
Kraków 2011-2013
Teksty i zdjecia podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
Dz.U.1994r. Nr 24 poz.83 z dn. 4 lutego 1994 wraz z późniejszymi zmianami.
Stowarzyszenie, Zarząd Stowarzyszenia ani administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zamieszczone na stronie husaria.krakow.pl i jej podstronach.