Mikołaj Kamieniecki h. pilawa

       Mikołaj Kamieniecki urodził się w 1460 r. w zamku Kamieniec w Odrzykoniu koło Krosna. Jako najstarszy syn Kasztelana Sandomierskiego, Henryka Kamienieckiego i Katarzyny Pieniążkówny. Jego młodszym bratem był Marcin kamieniecki, późniejszy hetman polny koronny (w tatach 1520 – 1528). 15 Marca 1510 r. poślubił Annę Tarnowską z Melsztyna h. Leliwa, córkę Spytka Tarnowskiego z Melsztyna.

       Po śmierci ojca odziedziczył zamek Kamieniec oraz Odrzykoń, Węglówki, Kambornie, Wolę Kamborską, Jabłonice, Malinówkę oraz wójtostwo Szymbarskie. Założył wieś Komańcze oraz Komanów. W tatach 1484 – 1515 przebywał na dworze królów: Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta i Zygmunta I Starego. Piastował kolejno godności: Kasztelana Sandomierskiego, Sanockiego, hetmana Małopolskiego oraz był pierwszym w historii wojska koronnego Hetmanem Wielkim Koronnym. W 1505 r. mianowany został wojewodą Sandomierskim a w 1507 r. wojewodą Krakowskim.

       Bardzo ciekawie przedstawia się jego kariera wojskowa. Wiadomo że brał udział w wielu wyprawach wojennych. Między innymi w 1494 r. brał udział w bitwie z tatarami. A w 1506 r. poprowadził wojska polskie do Mołdawii, gdzie pod Czerniowcami rozbił wojska Mołdawskie dowodzone przez perekułaba Kopacza. 28 Kwietnia 1512 r. wraz z hetmanem wielkim Litewskim Konstantym Ostrogskim pokonał tatarów w bitwie pod Łopusznem (bitwa często nazywana bitwą pod Wiśniowcem). Gdzie dowodząc 5 000 jazdy wyciął w pień 24 000 tatarów. Uwalniając przy tym kilkanaście tysięcy jasyru. Zmarł 15 kwietnia 1515 r. w Krakowie. Pochowany został w katedrze wawelskiej najprawdopodobniej w kaplicy św. Mikołaja.

 

Mikołaj Kamieniecki

 "Mikołaj Kamieniecki"
Autor nieznany, 1515 r.
 
Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej
Projekt i wykonanie: © Kasia i Tomek
Kraków 2011-2013
Teksty i zdjecia podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
Dz.U.1994r. Nr 24 poz.83 z dn. 4 lutego 1994 wraz z późniejszymi zmianami.
Stowarzyszenie, Zarząd Stowarzyszenia ani administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zamieszczone na stronie husaria.krakow.pl i jej podstronach.