Kalendarium życia św. Jadwigi Króla Polkski

 

Jadwiga Andegaweńska
Z Bożej łaski królowa Polski, pani i dziedziczka ziem krakowskiej,

sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej i pomorskiej

 

 • Między 3.10.1373 a 18.02.1374 – przychodzi na świat Jadwiga, córka Ludwika Węgierskiego Króla Polski i Węgier i Elżbiety Bośniackiej.
 • 10.1384 – koronacja Jadwigi na Króla Polski przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Bodzantę
 • 02.1386 – ślub Jadwigi i Władysława Jagiełły
 • 1387 staje na czele wyprawy rycerstwa polskiego na tak zwaną Ruś Czerwoną
 • 1390 – Jadwiga funduje na Kleparzu pod Krakowem klasztor Benedyktynów.
 • 1393 – Jadwiga przeznacza pieniądze na budowę i utrzymanie kolegium psałterzów przy katedrze wawelskiej.
 • 1397 – Jadwiga otrzymuje od papieża Bonifacego IX zgodę na utworzenie w Akademii Krakowskiej Wydziału Teologicznego.
 • 1399 – Królowa ofiaruje uczelni 10 kg złota oraz 50 kg złota swoich kosztowności i szat.
 • 06.1996 – przychodzi na świat córka Elżbieta Bonifacja, która umiera 13 lipca 1399.
 • 07.1399 - Śmierć Św. Jadwigi,
 • 21-22.01.1887 – otwarcie grobu z udziałem Jana Matejki
 • 07.1949- Ponowne otwarcie Grobu z inicjatywy księcia Kardynała Adama Sapiehy
 • 07.1949- Powtórny pogrzeb Św. Jadwigi w sarkofagu dłuta Madeyskiego
 • 06.1987 – Beatyfikacja Jadwigi przez Jana Pawła II.w Katedrze Wawelskiej
 • 8.06.1997 – Kanonizacja Jadwigi Króla Polski przez Jana Pawła II na błoniach krakowskich.

 

sw_Jadwiga_Andygawenska

Jan Matejko: "Poczet królów i książąt polskich"

Jadwiga Król Polski

 
Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej
Projekt i wykonanie: © Kasia i Tomek
Kraków 2011-2013
Teksty i zdjecia podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
Dz.U.1994r. Nr 24 poz.83 z dn. 4 lutego 1994 wraz z późniejszymi zmianami.
Stowarzyszenie, Zarząd Stowarzyszenia ani administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zamieszczone na stronie husaria.krakow.pl i jej podstronach.