Bitwy

 

     Formacja wojskowa, jaką była husaria zasługuje na czołowe miejsce w historii wojskowości polskiej, a kultywowanie i rozpowszechnianie wiedzy i pamięci o niej winno leżeć w interesie Polski i Polaków.

          To, co osiągnęła husaria w dziedzinie taktyki walki, ilości bitew i mnogości zwycięstw, a także oporządzenia i uzbrojenia nie osiągnęła żadna formacja wojskowa na świecie.

Odwaga, oddanie i poświęcenie poszczególnych towarzyszy husarskich na rzecz obronności i rozwoju Rzeczypospolitej zasługuje na wieczną pamiątkę.

 

Autor działu: Mieszko Janas


Koń Husarski

Dodano: 2015-05-10 przez: Mieszko

Obrazek strony

rzeczpospolita w XVII wieku słynęła z potęgą i bogactwem, swoją pozycję w Europie zawdzięczała w dużej mierze szybkiemu rozwojowi gospodarki folwarcznej, a także zaangażowaniu szlachty w budowę siły militarnej. Owocem tego szczytowego okresu naszej historii była Husaria, formacja wojskowa, którą do dziś wspominamy i która na trwałe wpisała się w naszą obyczajowość, jako symbol męstwa i siły.

Taktyka Husarii

Dodano: 2014-12-30 przez: Mieszko

Obrazek strony

największym atutem husarii była lekkość i zwrotność jednostki, a także uniwersalizm pod względem jej funkcjonowania. Chorągwie husarskie łączyły w swojej taktyce elementy sztuki wojennej zarówno wschodnioeuropejskiej (szybkość, zwrotność, lekkie uzbrojenie ochronne) jak i zachodnioeuropejskiej

Orsza 1514

Dodano: 2014-12-15 przez: Mieszko

Obrazek strony

bitwa pod Orszą miała miejsce 8 września 1514 r. Był to okres trwania wojny litewsko - moskiewskiej (lata 1512–1522). W konflikcie tym po jednej stronie uczestniczyły połączone siły wojskowe litewsko - polskie pod wodzą hetmana wielkiego litewskiego ks. Konstantego Ostrogskiego h. Ostrogski

Chocim 1621 r.

Dodano: 2014-12-15 przez: Mieszko

Obrazek strony

bitwa pod Chocimiem - została stoczona w dniach 2 września – 9 października 1621 roku pomiędzy armią Rzeczypospolitej dowodzona przez Jana Karola Chodkiewicza (ur. 1560, zm. 24 września 1621), a armią turecką pod dowództwem sułtana Osmana II (ur. 3 listopada 1604, zm. 20 maja 1622). Zamknięte w warownym obozie siły polsko-litewsko-kozackie stanęły na drodze armii osmańskiej. Oblężenie zakończyło się taktycznym zwycięstwem armii Rzeczypospolitej, a w efekcie podpisaniem traktatu potwierdzającego ustalenia pokoju w Buszy z 1617 roku.

Chocim 1673

Dodano: 2014-12-30 przez: Mieszko

Obrazek strony

dnia 16 Września 1668 roku król Jan Kazimierz, zmęczony ciągłymi wojnami i pasmem nieszczęść, które go spotykały postanowił zrzec się korony. Nową nadzieją dla Polski miał być syn Jeremiego Wiśniowieckiego, Michał Korybut Wiśniowiecki, który stał się skazą na honorze Rzeczypospolitej.

Wiedeń 1683

Dodano: 2014-12-19 przez: Mieszko

Obrazek strony

sobieski nie mógł dalej ścigać wrogów, aby ostatecznie rozprawić się z tureckim wojskiem, gdyż musiał śpieszyć się na elekcję. Pragnął, aby na tron wybrano francuskiego kandydata, ponieważ będąc w Paryżu zaprzyjaźnił się z Francuzami, a jego żoną była wdowa po wojewodzie Zamoyskim Francuzka Maria Kazimiera.

  Strona: 1
 
Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej
Projekt i wykonanie: © Kasia i Tomek
Kraków 2011-2013
Teksty i zdjecia podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
Dz.U.1994r. Nr 24 poz.83 z dn. 4 lutego 1994 wraz z późniejszymi zmianami.
Stowarzyszenie, Zarząd Stowarzyszenia ani administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zamieszczone na stronie husaria.krakow.pl i jej podstronach.